https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Zamówienia publiczne - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Zamówienia publiczne

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Kierownik ds. Zamówień Publicznych

tel. (32) 396-45-02

e-mail: dzp@szpital4.bytom.pl

Link do platformy zakupowej -  Platforma zakupowa

Link do planowanych Zamówień Publicznych  

Link do Archiwum Zamówień Publicznych

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom