https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Lokalizacja: A3 - parter
Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:  lek. Marcin Trzepaczyński
Kierownik Zespołu Techników: Wioletta Niewęgłowska
Pielęgniarka Koordynująca: Anna Kropska

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MRI) to pomieszczenie wyposażone w zaawansowany sprzęt medyczny służący do przeprowadzania badań obrazowych ciała pacjenta. Rezonans magnetyczny to bezpieczne, nieinwazyjne i bezbolesne badanie, umożliwiające zobrazowanie narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Jest to najdokładniejsza metoda obrazowania tkanek, narządów i całych układów w organizmie człowieka. Badnie sprowadza się do tego, że maszyna wykorzystuje pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowego obrazu wnętrza organizmu.

Pracownia jest oddzielona od innych części szpitala ze względu na wymagane pole magnetyczne. Wewnątrz pracowni znajdują się specjalny aparat do badań składający się z magnesu i komory, w której pacjent jest poddawany badaniu.

Przed badaniem pacjent powinien zdjąć wszelkie metalowe przedmioty, a osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak stenty, rozruszniki serca lub pompy insulinowe, powinny zgłosić to personelowi przed badaniem. W czasie badania pacjent leży na specjalnym stole, który jest przesuwany do komory aparatu.

Badanie Rezonansu Magnetycznego trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności od obszaru ciała, który jest badany. W tym czasie pacjent musi pozostać nieruchomy, aby uzyskać dokładne obrazy. W czasie badania można też użyć kontrastu, który pozwala lepiej uwidocznić niektóre struktury w ciele.

Wyniki badania MRI są analizowane przez specjalistę radiologa, który dokonuje interpretacji obrazów i przekazuje je lekarzowi prowadzącemu pacjenta.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego świadczy swoje usługi dla prywatnych osób jak i również podmiotów zewnętrznych.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom