https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pracownia Naczyniowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Pracownia Naczyniowa

Pracownia Naczyniowa:
- Pracownia Diagnostyki i Terapii Endowaskularnej Naczyń Obwodowych
- Pracownia Hemodynamiki Serca i Terapii Endowaskularnej Naczyń Wieńcowych
-Pracownia Diagnostyki i Terapii Endowaskularnej Neuroradiologii

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom