https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pracownia Wysiłkowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Pracownia Wysiłkowa

Pracownia Wysiłkowa to miejsce, w którym przeprowadza się badania wydolnościowe, mające na celu ocenę funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

W ramach badań wydolnościowych wykorzystywane są różne testy, takie jak badania na bieżni lub rowerze ergometrycznym, podczas których mierzy się wydolność fizyczną pacjenta, a także monitoruje się pracę serca. Innymi testami wykonywanymi w pracowni wysiłkowej są badania badania metaboliczne, czyli analiza parametrów metabolicznych organizmu, a także badania elektrokardiograficzne.

Pracownia Wysiłkowa jest szczególnie ważna w diagnostyce chorób serca, takich jak choroba niedokrwienna serca czy nadciśnienie tętnicze. Badania wydolnościowe pozwalają na dokładną ocenę funkcjonowania organizmu podczas wysiłku fizycznego, co umożliwia lekarzom postawienie trafnej diagnozy i zaplanowanie odpowiedniego leczenia.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom