https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pracownia Echo Serca UKG - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Pracownia Echo Serca UKG

Pracownia Echo Serca (UKG) to specjalistyczne pomieszczenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, gdzie przeprowadzane są badania ultrasonograficzne serca, czyli echokardiografia. Badanie to umożliwia dokładną ocenę struktury i funkcji serca oraz pozwala na wykrycie zmian chorobowych w tym narządzie.

Pracownia Echo Serca wyposażona jest w specjalistyczne urządzenia medyczne, takie jak echokardiograf, czyli urządzenie do wykonywania ultrasonografii serca oraz system komputerowy, który pozwala na zapis i analizę uzyskanych wyników badania. Przed badaniem pacjent musi przygotować się w określony sposób, zwykle polega to na przestrzeganiu diety i ograniczeniu aktywności fizycznej.

Podczas badania Echo Serca, pacjent leży na specjalnym łóżku, a technik medyczny nakłada na klatkę piersiową pacjenta elektrody i nakładkę z żelazkiem ultrasonograficznym. Za pomocą ultradźwięków, echokardiograf emituje fale dźwiękowe, które odbijają się od struktur serca i tworzą obraz na ekranie monitora. Podczas badania można dokładnie zobaczyć ruchy ścian serca, a także jego komór, zastawki oraz przepływ krwi przez serce.

Wyniki badania są zapisywane na komputerze, a następnie analizowane przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, czy serce pacjenta działa prawidłowo, czy występują jakieś nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, a także jakie są przyczyny ewentualnych zaburzeń. Badanie Echo Serca jest bezbolesne i nieinwazyjne, a uzyskane wyniki są bardzo dokładne i pomocne w diagnostyce chorób serca.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom