https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pracownia Cytostatyki - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Pracownia Cytostatyki

Pracownia cytostatyki to specjalistyczne pomieszczenie mieszcząca się w Aptece Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, gdzie przeprowadzane są procedury związane z leczeniem chorób nowotworowych za pomocą cytostatyków. Lleki cytostatyczne to preparaty, które wymagają odpowiednich warunków przygotowania. Leki te muszą być przygotowywane w warunkach sterylnych z zachowaniem rygorystycznych procedur. Niewielkie różnice w dawce mogą prowadzić do poważnych komplikacji u pacjenta. Dlatego precyzja z jaką się wykonuje leki cytostatyczne jest bardzo istotna.

Cytostatyki to grupa leków, które mają na celu zniszczenie komórek nowotworowych, jednak ze względu na ich toksyczność, muszą być podawane pod stałą kontrolą personelu medycznego.

Pracownia cytostatyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym wyposażona jest w specjalistyczne urządzenia medyczne, w tym np.:

  • stoły robocze z wyciągiem powietrza, które zapewniają bezpieczne warunki pracy z lekami cytostatycznymi,
  • specjalne rękawice i kombinezony ochronne dla personelu medycznego, aby zapobiec kontaktowi z substancjami toksycznymi,
  • sterylne jałowe preparatyki i narzędzia, które służą do przygotowania i podawania leków.

W pracowni cytostatyki przeprowadzane są m.in. takie procedury jak:

  • przygotowywanie mieszanek leków cytostatycznych,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy pracy z cytostatykami, tak aby chronić personel medyczny i pacjentów.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom