https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Poradnia Onkologiczna - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Poradnie

Poradnia Onkologiczna

Lokalizacja: Budynek C1 - parter /wejście od strony Pl. Rodła/

Zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Prowadzone są tu konsultacje u osób zarówno z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i już rozpoznaną chorobą:

W poradni planuje się dalsze badania; przeprowadza zabiegi diagnostyczne (biopsje) i małe zabiegi chirurgiczne; kwalifikuje do operacji i do leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia).

Po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej w poradni prowadzone są badania kontrolne.

Poradnia współpracuje z innymi oddziałami szpitala oraz Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej i Zabiegowej.

Podczas pierwszej rejestracji wymagane jest dostarczenie:
a) aktualnego skierowania
b) dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
c) dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom