https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Poradnia Nefrologiczna - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Poradnie

Poradnia Nefrologiczna

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 8 piętro

Zakres wykonywanych czynności:

  • profilaktyka chorób nerek,
  • wstępna diagnostyka chorób nerek,
  • kwalifikacje do hospitalizacji celem pogłębienia diagnostyki,
  • leczenie zaburzeń czynności nerek oraz zakażeń układu moczowego,
  • przygotowanie chorego do przewlekłego programu dializoterapii,
  • kontynuacja leczenia poszpitalnego w Oddziale Nefrologii.

Podczas pierwszej rejestracji wymagane jest dostarczenie:
a) aktualnego skierowania
b) dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
c) dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom