https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Oddział Psychiatrii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Psychiatrii

Lokalizacja: Budynek C1 - 2 i 3 piętro
Sale 4-6 osób

Kierownik Oddziału: lek. Wojciech Sołtys
Pielęgniarz Oddziałowy: Daniel Szawarnoga

Liczba leczonych pacjentów ok. 800 - 900 w roku.

Oddział powstał w 1963 r. jako pierwszy tego typu oddział na Śląsku oraz jako jeden z pierwszych w kraju.

Stał się pionierem nowoczesnej psychiatrii funkcjonującej w ramach szpitala ogólnego. Obecnie działa na zasadzie społeczności terapeutycznej z poszanowaniem godności pacjentów. W oddziale leczeni są pacjenci ze schizofrenią, zaburzeniami organicznymi oraz depresyjnymi. Dzięki dobremu zapleczu diagnostycznemu i terapeutycznemu następuje właściwe rozpoznanie każdego przypadku oraz odpowiednie dobranie indywidualnych form terapii.

Diagnostyka medyczna pogłębiona jest diagnostyką psychologiczną. W oddziale prowadzone są zajęcia obejmujące terapię zajęciową i choreoterapię. Wśród metod farmakologicznych stosowanych w oddziale stosowana jest m.in. terapia węglanem litu z monitorowaniem jego poziomu w surowicy krwi. Z pomocy oddziału rocznie korzysta od 800 do 900 pacjentów. Składa się on z odcinka intensywnej terapii dla najciężej chorych oraz z części otwartej, podobnej do innych oddziałów szpitala. Osoby leczone w oddziale cieszą się pełną swobodą i mogą korzystać z całej bazy diagnostycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej szpitala.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom