https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Oddział Onkologii Klinicznej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Onkologii Klinicznej

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 5 piętro
Liczba łóżek: 22 łóżek + 12 miejsc pobytu dziennego
Sale: 2-3 osobowe

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Surygała

Leczeni są tu chorzy z chorobami nowotworowymi (raki, mięsaki) oraz chorobami rozrostowymi układu chłonnego (chłoniaki ziarnicze, nieziarnicze).

Lekarze specjaliści:

 • dr n. med. Łukasz Głogowski, specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Teresa Lisik, specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Katarzyna Walkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Andrzej Witkoś, specjalista onkologii klinicznej

Lekarze rezydenci:

 • lek. Maria Dąbrowska
 • lek. Katarzyna Kulig-Gołębiowska
 • lek. Jagoda Hahn
 • lek. Agnieszka Kalita
 • lek. Agnieszka Sosna-Kondera
 • dr n. med. Angelika Kulig
 • lek. Joanna Matura
 • lek. Magdalena Sikora-Skrabaka
 • lek. Joanna Żabska

Zespół pielęgniarski:

 • Katarzyna Czudaj, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Jolanta Grabara, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Jargieło, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, epidemiologicznego
 • Sabina Kołodziej, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Kornelia Nosek, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Danuta Ramowska, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Mariola Breguła
 • Mariola Gorzelak
 • Mariola Lonka
 • Bożena Mielnik
 • Anna Moszek
 • Iwona Nowak-Szpyra
 • Renata Sikora
 • Beata Ziobro

Obsługa administracyjna:

 • Łukasz Czaplicki
 • inż. Anna Gajdzik
 • Małgorzata Majrowska
 • Joanna Padiasek
 • Agnieszka Ruszkowska
 • Beata Słupińska

Sanitariuszka:

 • Beata Miś

Personel porządkujący:

 • Barbara Beczała
 • Iwona Łucenko
 • Anna Marzec
 • Beata Skórka

 

O Oddziale
Oddział Onkologii istnieje od 1968 roku, a Onkologii Klinicznej od 1998 roku.
Aktualnie hospitalizowanych jest tu rocznie około 6000 chorych na guzy lite i na nowotwory układu chłonnego (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze).

Metody leczenia
Do metod leczenia prowadzonego w Oddziale, w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym należą:

 1. chemioterapia przy użyciu cytostatyków konwencjonalnych oraz cytostatyków najnowszej generacji,
 2. terapia celowana: inhibitory kinaz tyrozynowych, inhibitory angiogenezy, przeciwciała monoklonalne,
 3. hormonoterapia,
 4. immunoterapia,
 5. leczenie skojarzone,
 6. terapia wspomagająca.

Programy lekowe

raka piersi
zaawansowanego raka jelita grubego
niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca
raka nerki
raka wątrobowokomórkowego
zaawansowanego raka jajnika
raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
zaawansowanego raka szyjki macicy
z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
zaawansowanego raka żołądka
chłoniaków złośliwych
opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu.

Wykonywane procedury
Od wielu lat w ramach oddziału wykonywane są biopsje wątroby, narządów miąższowych, obwodowych węzłów chłonnych, piersi oraz trepanobiopsje. Chorzy mają dostęp do konsultacji żywieniowej, a następnie możliwa jest ambulatoryjna kontynuacja leczenia w Poradni Żywieniowej Szpitala.
Możliwe jest założenie portów naczyniowych dla przewlekle leczonych chorych, przy współpracy z lekarzami Oddziału Chirurgii i Poradni Żywieniowej.
Decyzje terapeutyczne podejmowane są w ramach wielodyscyplinarnego konsylium, zgodnie z międzynarodowymi standardami onkologicznymi.

Badania molekularne
W ramach Oddziału/Poradni wykonywane są badania molekularne, które pozwalają na kwalifikację chorych do leczenia ukierunkowanego molekularnie w ramach Programów Lekowych.

Współpraca
Z uwagi na wieloprofilowość szpitala, chory ma zapewnioną wszelką, kompleksową opiekę specjalistyczną w trakcie leczenia onkologicznego.
Nowoczesna diagnostyka jest możliwa dzięki współpracy z zakładami diagnostycznymi szpitala (Zakład Radiologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) oraz ośrodkami zewnętrznymi (Pracownia Histopatologii w Bytomiu, Katedra i Zakład Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów NIO w Gliwicach, pracownie PET i zakłady medycyny nuklearnej, Oncogene Diagnostics Spółka z oo,Kraków).
Skojarzone leczenie chorych jest możliwe we współpracy z zakładami radioterapii (Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, Katowickie Centrum Onkologii, Zagłębiowskie Centrum Onkologii) i ośrodkami przeszczepiania szpiku w Gliwicach i Katowicach.

Badania kliniczne
Od wielu lat specjalistyczny potencjał zespołu, możliwości organizacyjne szpitala i współpraca z innymi jednostkami szpitala pozwoliły na prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych II i III fazy.

Akredytacja
Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie Onkologii Klinicznej (12 miejsc szkoleniowych) oraz stażów kierunkowych w dziedzinie Onkologia Kliniczna w ramach innych specjalności lekarskich.

Osiągnięcia
Lekarze wzbogacają swój dorobek naukowy publikując prace w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, uzyskują certyfikaty nowych umiejętności, między innymi umiejętności w zakresie ultrasonografii, dermatoskopii czy leczenia bólu.
Są członkami polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK), European Society of Medical Oncology (ESMO).

Działalność dydaktyczna
W Oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków medycznych oraz dietetyki w ramach umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Inna aktywność
Od wielu lat prowadzone są warsztaty dietetyczne. A w ramach warsztatów arteterapii powstały ciekawe prace artystyczne naszych chorych (zdobią ściany Poradni Onkologicznej). Od kilku lat Członkinie stowarzyszenia Kolorowe Damy wspierają pacjentów onkologicznych w okresie świątecznym upominkami, a Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej, Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Miejskiego Przedszkola nr 47 przygotowują kartki i bombki świąteczne, które są dołączane do paczek.
Zespół uczestniczy w działalności charytatywnej, współpracuje ze stowarzyszeniem -Wspólnota Amazonek „Ostoja” w Bytomiu, uczestnicząc w akcjach profilaktycznych.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
W grudniu 2018 roku Oddział Onkologii Klinicznej wzbogacił się o nowoczesny aparat USG dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Od stycznia 2022 roku rozwijana jest kompleksowa diagnostyka raka piersi. Szpital otrzymał nowoczesny aparat do mammografii, także dzięki dotacji.

Wsparcie firm
Wieloletnia współpraca z wieloma firmami przyniosła wymierne korzyści w postaci uzupełnienia sprzętu medycznego i wyposażenia Oddziału i Poradni Onkologicznej.

O Poradni Onkologicznej
Poradni Onkologicznej, która jest integralną częścią oddziału, aktualnie udzielanych jest rocznie ponad 6000 świadczeń, przyjmowanych jest ponad 800 nowych chorych i dla 300-500 chorych realizowany jest Pakiet Onkologiczny. W ramach Karty DILO ustalane są terminy rozpoczęcia leczenia na podstawie przyjętego planu przez wielodyspcyplinarne konsylium lekarskiego. Poradnia jest czynna codziennie. Chorzy po zakończonym leczeniu onkologicznym pozostają pod jej opieką.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom