https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Oddział Okulistyczny - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Okulistyczny

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 7 piętro
Liczba łóżek: 3 łóżka + 10 miejsc dziennego pobytu
Sale: 1-2 osobowe, część z węzłem sanitarnym

Kierownik Oddziału: dr n. med Agata Zakrzewska
Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Domagała

W Polsce przeprowadza się pół tysiąca takich zabiegów rocznie i to zaledwie w kilku ośrodkach.

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą zachowawczą i - w szerokim zakresie - operacyjną. Corocznie leczeniu poddaje się ok. 1800 pacjentów.
Ze względu na rozbudowaną bazę diagnostyczną i operacyjną oddział wykonuje pełny zakres zabiegów operacyjnych okulistycznych, operacje zaćmy z wszczepem soczewek tylnokomorowych metodą fakoemulsyfikacji, wtórnych wszczepów soczewek techniką fiksacji przeztwrdówkowej oraz repozycje sztucznych soczewek I złożone plastyki przedniego odcinka oka, operacje jaskry: (w tym laserowe (MP TSCP) , implantacje zastawek Ahmeda, zabiegi wgłabiające operacje odwarstwienia siatkówki, trabeculectomie oraz operacje plastyczne powiek.

Wykonuje rownież iniekcje doszkliste anty-VEGF w przypadkach cukrzycowego obrzęku plamki, niedrożności naczyniowych z neowaskularyzacją oraz AMD.
Oddział pełni dyżury całodobowe zaopatrując w tym czasie wszystkich pacjentów wymagających pilnego leczenia oraz chorych urazowych wymagających zabiegu operacyjnego.

Z uwagi na wieloprofilową specyfikę szpitala, lekarze oddziału zaopatrują wspólnie z lekarzami innych oddziałów urazy wielonarządowe. Posiada Pracownię USG, OCT, AngioOCT, Angiografii Fluoresceinowej i Pracownię Laserową oraz Pracownię Perymetrii Komputerowej. Oddział współpracuje z Poradniami Diabetologicznymi.
Konsultuje i leczy chorych z retinopatią cukrzycową I jaskrą.

Dzięki posiadanej bazie diagnostyczynej i doświadczonemu personelowi oddział posiada akredytację do kształcenia specjalistów w zakresie okulistyki i dysponuje liczbą 6 miejsc specjalizacyjnych.

Oddział Okulistyczny posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do operacji przeszczepiania rogówek. W Polsce przeprowadza się pół tysiąca takich zabiegów rocznie i to zaledwie  w kilkunastu ośrodkach. W związku z tym posiadamy Pracownie Rogówkową umożliwiającą diagnostykę rogówki oraz leczenie doświadczenie w leczeniu schorzeń rogówki.

Zapleczem Oddziału jest przyszpitalna Poradnia Okulistyczna, która pozwala na kontynuację leczenia pacjentów nie wymagających już pobytu szpitalnego, ale dalszej opieki specjalistycznej. W ramach tej poradni posiadamy również kontrakt na wykonanie drobnych zabiegów operacyjnych w trybie ambulatoryjnym: wycięcia zmian powiekowych, korekrty ustawienia powiek, skrzydlika i innych.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom