https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 4 piętro
Liczba łóżek: 20 łóżek + 26 łóżek udarowych
Sale: 2-3 osobowe

Kierownik Oddziału: lek. Marta Raczyńska-Kwiatkowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Karina Sondaj

W oparciu o dostępność do pełnego zakresu badań pracownianych oraz współpracę z innymi oddziałami szpitala Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym posiada możliwości kompleksowej, interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia chorób ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Infrastruktura oddziału i szpitala jest ukierunkowana na intensywne leczenie ostrego udaru mózgu – leczenie trombolityczne, interwencyjne oraz wczesną rehabilitację. Rocznie w Oddziale Neurologii leczy się około 1300 chorych, w tym około 500 w Pododdziale Udarowym.

Diagnostyka i leczenie chorób takich jak:

 • choroby naczyniowe mózgu (np. udar niedokrwienny i krwotoczny mózgu)
 • choroby nerwowo-mięśniowe (np. polineuropatie, miopatie, miastenia,stwardnienie zanikowe boczne)
 • choroby neurozwyrodnieniowe (np. choroba Parkinsona, zespoły otępienne)
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • nowotwory układu nerwowego - padaczka i inne zaburzenia napadowe
   

Pracownie:

 • elektroencefalografii – badania EEG i Holtera EEG
 • elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – badania elektroneurograficzne, elektromiograficzne, elektromiografii pojedynczego włókna mięśniowego (SF-EMG), próbę miasteniczną, potencjałów wywołanych wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych
 • neurosonologii – badania przepływów w tętnicach szyi i wewnątrzczaszkowych oraz badanie monitorowania zatorowości domózgowej
 • psychologiczna – diagnostyka i terapia psychologiczna
 • neuropatologii – diagnostyka miologiczna

Programy lekowe:

1. Program leczenia stwardnienia rozsianego

2. Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

3. Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych

4. Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

5. Program leczenia NMOSD

Szkolenia:
Oddział posiada akredytację do prowadzenia staży specjalizacyjnych oraz kierunkowych w zakresie neurologii

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom