https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Szpital 4 Bytom - Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Lokalizacja: Budynek A3 - 2 piętro
Liczba łóżek: 25 łóżek
Sale: 2-3 osobowe

Ordynator Oddziału: lek. Wojciech Chrobak
Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Szczykałka

Wśród leczonych schorzeń znajdują się: malformacje naczyniowe centralnego układu nerwowego (tętniaki, naczyniaki mózgu i rdzenia kręgowego), choroby nowotworowe (głowy, kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego), urazy głowy, kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa (w tym dyskopatie odcinków: szyjnego, piersiowego i lędźwiowego), niestabilność kręgosłupa (stabilizacje instrumentalne kręgosłupa). Do stosowanych metod leczenia należą m.in: malformacje naczyniowe centralnego układu nerwowego drogą mikroneurochirurgiczną i wewnątrznaczyniową oraz zabiegi mikrochirurgiczne chorób nowotworowych głowy, kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego.

Lekarze wykonują także m.in.: śródoperacyjne badania funkcji układu nerwowego (potencjały wywołane), śródoperacyjne badania usg, śródoperacyjnie badania histopatologiczne oraz tzw. podgląd radiologiczny. Personel oddziału współpracuje z lekarzami specjalistami w zakresie: chirurgii twarzowo-szczękowej, laryngologii, okulistyki, chirurgii (klatki piersiowej i brzucha) i ortopedii. Oddział posiada salę zwiększonego nadzoru z 4 łóżkami intensywnej opieki medycznej.

Do zakresu jej działalności należą: konsultacje specjalistyczne, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz ambulatoryjna diagnostyka specjalistyczna. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok. 850 osób.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom