https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

Lokalizacja: Budynek A3 - 1 piętro
Liczba łóżek: 20 łóżek
Sale: 2-4 osobowe
II stopień referencyjny
Oddział posiada akredytację do kształcenia specjalistów:
- w zakresie chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej - miejsc specjalizacyjnych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Janusz Kuśmierz
Pielęgniarka Oddziałowa: Bożena Standowicz

Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej jest ośrodkiem o najwyższej, II stopnia referencyjności, w którym przeprowadza się pełen zakres operacji rekonstrukcyjnych naczyń krwionośnych.

Asystenci:

 • Lek. Mieczysław Grodowski
 • Lek. Rafał Boczej
 • Lek. Rajmund Ratman
 • Lek. Tomasz Ruciński
 • Lek. Krzysztof Lenkiewicz
 • Dr n. med. Piotr Loska
 • Lek. Krzysztof Wieczorek
 • Lek. Jakub Jaczyński
 • Lek. Rafał Grymin
 • Lek. Mateusz Pytlos
 • Lek. Marta Szwengruben

Oddział dysponuje 3 stanowiskami z pełnym monitoringiem czynności życiowych w Oddziale Intensywnej Opieki Pooperacyjnej. Rocznie w Oddziale przebywa około 1000 pacjentów i przeprowadza się ok. 800 zabiegów rekonstrukcji naczyń krwionośnych metodą otwartą i 300 zabiegów przezskórnej plastyki i stentowania tętnic domózgowych, obwodowych i trzewnych oraz operacje stentgraftów aorty.

 • Operacje tętnic domózgowych ( tętnice szyjne i kręgowe).
 • Operacje gałęzi łuku aorty (pień ramienno-głowowy i tętnice podobojczykowe)
 • Operacje aorty zstępującej (tętniaki rozwarstwiające aorty, tętniaki piersiowo-brzuszne)
 • Operacje tętniaków aorty brzusznej
 • Operacje z powodu zespołu Leriche`a
 • Operacje zwężeń i niedrożności tętnic trzewnych i nerkowych
 • Operacje niedrożności tętnic biodrowych i tętnic kończyn dolnych

Przeprowadzamy operacje wytworzenia przetok tętniczo-żylnych do celów hemodializ u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Oddział pełni codzienny, całodobowy , stały, ostry dyżur naczyniowy dla przydzielonego nam rejonu woj. śląskiego w zakresie chirurgii naczyniowej - operacje pękniętych tętniaków aorty brzusznej, ostrego niedokrwienia kończyn dolnych i górnych oraz innych narządów, urazów pęczków naczyniowo-nerwowych i urazów wielonarządowych. Blok operacyjny posiada 3 sale operacyjne, korzysta też z sali operacyjnej na Centralnym Bloku Operacyjnym wyposażonym w ramię `C` umożliwiające wykonywanie angiografii śródoperacyjnej oraz zabiegów hybrydowych, które łączą techniki otwartej chirurgii z chirurgią endowaskularną.

W Oddziale funkcjonuje również Pracownia Naczyniowa , w której wykonuje się operacje techniką endowaskularną- plastyki tętnic i żył (tętnice szyjne, podobojczykowe, trzewne, nerkowe, biodrowe , udowe) z implantacją lub bez implantacji stentów. Implantujemy również filtry do żyły próżnej dolnej. W Pracowni przeprowadza się również śródnaczyniowe operacje tętniaków aorty brzusznej i piersiowej- implantacja stentgraftów.

Oddział posiada własne pracownie diagnostyczne:

 • pracownia mikrokrążenia z możliwością wykonania kapilaroskopii, kapilaroskopii laserowej, pletyzmografii dopplerowskiej,
 • pracownia hemodynamiki krążenia obwodowego,
 • pracownia USG color Doppler z możliwością obrazowania przepływu,
 • pracownia endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

W Oddziale prowadzone są wieloośrodkowe badania naukowe.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom