https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4 O nas - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

"Pacjent najwyższą wartością naszego szpitala" - misja

O szpitalu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Śląskiego. Do zadań szpitala należy: udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych; ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; prowadzenie działalności diagnostycznej; świadczenie usług farmaceutycznych; banku krwi; działań z zakresu zdrowia publicznego; promocja i edukacja zdrowotna.

Placówka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Współpracuje ze szkołami i uczelniami przygotowując uczniów i studentów do wykonywania zawodu medycznego, uczestniczy w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne. Szpital realizuje także zadania związane z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Zobacz: statut i regulamin organizacyjny

Dyrektor Naczelny

Dyrektor Naczelny

Wojciech Michalik

sekretariat: 32 396 4590
email: szpital@szpital4.bytom.pl

Wojciech Michalik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie posiadającym tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość (2001) oraz tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości (1999). Ukończył ponadto na Akademii Ekonomicznej w Krakowie studia podyplmowe w zakresie prawo gospodarcze (2003) oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowści i finansów (2005). Posiada ukończone studia MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2011).

Z wykształcenia jest również pielęgniarzem, który ukończył studia I stopnia uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa (2021) oraz studia II stopnia uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa (2023) na Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Uczestnik wielu kursów, szkoleń i konferencji.

Doświadczenie zawodowe uzyskiwał pracując w instytucjach publicznych tj. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu jako urzędnik skarbowy, Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu jako zastępca dyrektora ds. finansowych-główny księgowy, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdrój jako dyrektor naczelny oraz w spółkach kapitałowych i w firmach prywatynych w różnych dziedzinach sprawując funkcje np. prezesa zarządu, dyrektora operacyjnego, prokurenta.

Od 2004 r. nieprzerwanie związany z systemem ochrony zdrowia.

Dyrektorem Naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu jest od 01 grudnia 2020 r.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Janusz Kuśmierz

sekretariat: 32 396 4590
email: szpital@szpital4.bytom.pl
Janusz Kuśmierz pracuje w bytomskiej „Czwórce” od 1994 roku. Jest absolwentem
Śląskiej Akademii Medycznej. Ma specjalizację z chirurgii naczyniowej i ogólnej.
W 2014 roku został kierownikiem Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej.
Zbudował zespół młodych lekarzy, którzy mają na swoim koncie wiele
nowatorskich operacji.
Dr Kuśmierz łączy obowiązki Zastępcy Dyrektora d.s Lecznictwa z obowiązkami
szefa Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Naczelna Pielęgniarka

Pielęgniarka Naczelna

Marzena Huptas

sekretariat: 32 396 4116
email: mhuptas@szpital4.bytom.pl

Koordynuje pracę pielęgniarek od 2001 roku.
Jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
ma także wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki nad pacjentami.
Kształci również przyszłe kadry – pielęgniarki, ratowników oraz opiekunów medycznych.
Jest zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Renata Świętek

sekretariat: 32 396 4522
email: rswietek@szpital4.bytom.pl

Renata Świętek pracuje w bytomskiej "Czwórce" od 1977 roku.
Najpierw jako księgowa w Dziale Księgowości, a od 1983 roku jest Głównym Księgowym.
Z wykształcenia jest ekonomistą.
W latach 1991-2022 pełniła funkcję skarbnika w zarządzie Fundacji im. Św.Barbary,
działającej na rzecz szpitala.

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy

Iwona Wronka

Tel: 506 796 100
email: informacje@szpital4.bytom.pl


Redakcja serwisu

Aktualizacja danych:
Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy, marketing@szpital4.bytom.pl: tel. 32 396 4576 tel. 32 396 4597

Obsługa techniczna:

Dział Informatyczny, it@szpital4.bytom.pl, tel. 32 396 4622

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom