https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Izba Przyjęć - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Izba Przyjęć

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - parter
/osobne wejście od wjazdu z Pl. Rodła - przy wejściu domofon/

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Latusek

Izba Przyjęć pracuje w systemie ostrego dyżuru przez całą dobę.

W zależności od stanu zdrowia, nasilenia bólu, itp. odbywa się wstępna kwalifikacja pacjenta. Takie kryteria jak: stopień ciężkości schorzenia, ogólny stan, wiek, stopień zagrożenia życia, czy sprawność są wyborem pierwszeństwa i nasilenia opieki medycznej.

Izba Przyjęć podzielona jest na ściśle ze sobą współpracujące komórki:

1. AMBULATORIUM URAZOWE – tu są przyjmowani pacjenci z wypadków komunikacyjnych, wypadków masowych. Udziela się tu również niezbędnej pomocy pacjentom, którzy ulegli nagłemu wypadkowi (rany, złamania, opatrzenia).
Pacjenci zaopatrywani w Ambulatorium Urazowym objęci są kompleksową opieką medyczną. Mają wykonane potrzebne badania krwi, RTG, konsultacje specjalistyczne. W ambulatorium urazowym wykonuje się zabiegi chirurgiczne (szycie ran, nastawienia złamań), zakłada opatrunki gipsowe. Po zaopatrzeniu ambulatoryjnym pacjent zostaje odesłany do dalszego leczenia w rejonie, z odpowiednią dokumentacją i wskazówkami co do dalszego postępowania. Jeżeli stan pacjenta jest poważny, chory zostaje wstępnie zaopatrzony i hospitalizowany w oddziale wskazanym przez lekarza specjalistę.

2. AMBULATORIUM INTERNISTYCZNE I IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA – tu przyjmowani są pacjenci skierowani z POZ, przywiezieni przez Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszający się samodzielnie w przypadku zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Przyjmowani są tu pacjenci do leczenia specjalistycznego: internistycznego, kardiologicznego, intensywnej opieki medycznej, nefrologicznego, chirurgicznego, neurologicznego, urologicznego, okulistycznego, psychiatrycznego, neurochirurgicznego.

Pacjent hospitalizowany w danym oddziale jest zabezpieczony medycznie, skonsultowany, ma pobraną krew do badań laboratoryjnych, wykonane RTG, ewentualnie Tomografię Komputerową.

3. REJESTRACJA - czynna całodobowo.
Kierowani są do niej pacjenci:
- z ustalonym na dany dzień terminem przyjęcia,
- przyjmowani w trybie nagłym z Izby Przyjęć Ogólnej, Ambulatorium Internistycznego czy Urazowego

Dane pacjenta wpisywane są do Księgi Przyjęć i do systemu informatycznego.
Zakładana jest :
- historia choroby,
- karta statystyczna,
- karta zakażeń,
- deklaracja zgody,
- wywiad epidemiologiczny.

W Izbie Przyjęć stale dyżurują lekarze: ortopeda i internista, pozostali konsultanci wzywani są z oddziałów.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom