https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Dla pacjenta - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Realizowane świadczenia

1. Udzielanie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w Izbie Przyjęć.
2. Izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze. W Izbie zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel (lekarze, pielęgniarki, sanitariusze). Wszystkie zatrudnione osoby zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska.

Szpital realizuje świadczenia w ramach kontraktu z NFZ w zakresach:

 • Izba Przyjęć
 • Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna
Oddział Poradnia
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KARDIOLOGIA - ZABIEGI ENDOWASKULARNE
KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
NEUROLOGIA - UDARY MÓZGU
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
ONKOLOGIA KLINICZNA - PAKIET ONKOLOGICZNY
CHEMIOTERAPIA STACJONARNA / JEDNODNIOWA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
CHOROBY PŁUC - PAKIET ONKOLOGICZNY
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
CHIRURGIA OGÓLNA - PAKIET ONKOLOGICZNY
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
NEUROCHIRURGIA - PAKIET ONKOLOGICZNY
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
OKULISTYKA - ZABIEGI ZAĆMY
OKULISTYKA - ZABIEGI ROGÓWKI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
UROLOGIA - PAKIET ONKOLOGICZNY
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

Świadczenia diagnostyczne:

 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
 • BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) 

Świadczenia specjalistyczne:

 • ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
 • HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU

 Programy lekowe:

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B - KOMÓRKOWE
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
 • PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

 


Wykaz jednostek wykonujących świadczenia medyczne w ramach
Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 - w tygodniu, od godz. 18.00 do 8.00 rano,
- całodobowo w soboty, niedziele i święta.

MIASTO PLACÓWKA ADRES ZAKRES ŚWIADCZEŃ TELEFON
BYTOM Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7 porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
porada lekarska udzielana telefonicznie
(32)3963344
BYTOM Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ul. Batorego 15 porada lekarska ambulatoryjna, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne,
porada lekarska udzielana telefonicznie – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

(32)7861573

(32)7861575

(32)7861476

BYTOM Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
w Bytomiu
Al. Legionów 10 porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie,
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
(32)3964430
CHORZÓW SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
pawilon nr V
(budynek poradni przyszpitalnych)
porada lekarska ambulatoryjna,
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
porada lekarska udzielana telefonicznie,
wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

(32)3499140

(32)3499138

CHORZÓW SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
w Chorzowie
ul. Władysława Truchana 7 porada lekarska ambulatoryjna,
porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
porada lekarska udzielana telefonicznie,
wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne - dla pacjentów poniżej 18 roku życia
(32)3490090
ZABRZE Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4 porada lekarska ambulatoryjna,
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
porada lekarska udzielana telefonicznie,
wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
(32)2776190

(32)2776191

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka lekarska jest bezpłatna dla pacjentów ubezpieczonych.

Nie potrzeba skierowania, aby skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 Przyjęcie pacjenta do szpitala

1. Udzielanie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w Izbie Przyjęć.
2. Izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze. W Izbie zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel (lekarze, pielęgniarki, sanitariusze). Wszystkie zatrudnione osoby zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska oraz miejsca pracy.
3. Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno – leczniczych pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:
a) skierowanie do szpitala
b) dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.
4. Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:
a) posiadają właściwe skierowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego do wystawiania skierowań do szpitala oraz aktualny dowód ubezpieczenia,
b) zamieszkujący poza terenem województwa śląskiego – gdy tryb przyjęcia do szpitala ma charakter nagły i/lub zagrażający życiu.
5. Pacjentami nie uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:
a) nie posiadają właściwego skierowania,
b) nie są ubezpieczone.

Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to skierowanie jest wymagane, opłaca ubezpieczony.
6. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem pacjent kierowany jest do szatni, gdzie pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one do magazynu rzeczy chorych. Istnieje również możliwość zabezpieczenia rzeczy wartościowych. Za przekazanie ich do depozytu pacjent otrzymuje także pokwitowanie. W przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów jego pieniędzy i rzeczy wartościowych depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączone jest do historii choroby pacjenta.
7. Następnie pacjent zostaje odprowadzony bądź odwieziony przez pracowników Izby Przyjęć (pielęgniarki, sanitariuszy) i przekazany do odpowiedniego oddziału. Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na blok operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego.

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że jadąc do szpitala planowo powinno się pamiętać o:

- dokumencie tożsamości,
- dokumentacji medycznej,
- liście przyjmowanych leków oraz sposobie ich dawkowania,
- szlafroku, piżamie lub koszuli nocnej, bieliźnie na zmianę,
- butach na zmianę (kapciach lub klapkach),
- ręcznikach, przyborach higieny osobistej i toaletowych (mydło albo żel pod prysznic, szampon, szczoteczka i pasta do zębów),
- okularach, osobistym sprzęcie ortopedycznym,
- jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, nie zapomnij ładowarki

Do szpitala nie zabieraj wartościowych przedmiotów!

Źródło: Regulamin porządkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4


Sposób składania skarg i wniosków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 4 w Bytomiu
oraz Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Skargi i wnioski dot. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu mogą być zgłaszane:
• bezpośrednio w siedzibie Szpitala od poniedziałku do piątku - w godzinach
od 8.00 do 14.00 – pacjenci przyjmowani są przez Dyrektora ds. Lecznictwa
• drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
• drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email: szpital@szpital4.bytom.pl
• pisemnie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10
41-902 Bytom

Skarga w formie pisemnej powinna zawierać:
- dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
- precyzyjny opis zdarzenia,
- w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.


Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy posiadają umowy ze Śląskim OW NFZ. Dyrektor Oddziału rozpatruje skargi na pracowników Oddziału.
Skargi i wnioski mogą być zgłaszane:
• bezpośrednio w siedzibie Śląskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
• w delegaturach (Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Piekary Śląskie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
• pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
• na adres e-mail
• za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać pod numerami telefonów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30):
32 735 05 45

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
800 190 590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Promocja Zdrowia

Do statutowych zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu należy prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia, profilaktyką chorób i edukacją zdrowotną. Zadania te doskonale wpisują się w cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2021–2025, jakim są: profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, wyzwania demograficzne. Przedstawione cele operacyjne, są niezbędne do realizacji celu strategicznego NPZ, którym jest zwiększenie wśród Polaków liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu, a także podnoszenie świadomości na temat czynników determinujących zdrowie, kształtowanie środowisk sprzyjających zdrowiu oraz dostarczanie narzędzi pozwalających dokonywać wyborów prozdrowotnych.

Promocję zdrowia, profilaktykę chorób i edukację zdrowotną należy uznać za podstawowe elementy kształtujące zdrowie oraz jakość życia lokalnej populacji, a inicjatywy podejmowane w ich zakresie jako działania niskonakładowe, przynoszące szereg korzyści społecznych, zdrowotnych oraz ekonomicznych, które mogą być punktem wyjścia do budowania długofalowych strategii zdrowotnych.

Informacje o planowanych i organizowanych akcjach promocyjnych oraz profilaktycznych można znaleźć na stronie głównej. Działania WSzS nr 4 w Bytomiu w powyższym zakresie, których celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób, koordynuje i inicjuje:

 Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy tel. 32 3964576, 32 3964597


KAPLICA SZPITALNA
PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
(kaplica znajduje się na III piętrze w budynku A2)

Msza święta sprawowana jest codziennie:
w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedziele i uroczystości o godz. 10.30.

W każdą środę, piątek, sobotę i niedzielę msza św. sprawowana jest w intencjach, które należy składać na kartkach do skarbony przy wejściu do kaplicy lub osobiście u kapelana. Intencje wyjmowane są pół godziny przed mszą św.

Spowiedz w kaplicy pół godziny przed mszą św. lub na salach podczas odwiedzin.

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w każdą niedzielę po mszy św. oraz podczas wizyty kapelana na oddziałach.

Po mszy św. istnieje możliwość rozmowy z kapelanem oraz przyjęcia sakramentów świętych.

Komunia święta dla chorych, znajdujących się na oddziałach, w godzinach 16.00 – 20.00.

KONTAKT Z KAPELANEM:
Krzysztof Turek, OFM Cap. tel. 604 420 442

GRZEGORZ SKOCZYLAS, OFM Cap. tel. 698 666 126

PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.
ul. Ligonia 2, Bytom tel. 32/ 787 75 1

KOMITET  ŁĄCZNOŚCI ZE SZPITALAMI - ŚWIADKOWIE JEHOWY

Opieka duszpasterska dla pacjentów będących Świadkami Jehowy:

Grupa Odwiedzania Chorych

Kontakt:

Mieczysław Drążczyk tel. +48 662 052 330

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom