https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Deklaracja dostępności - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://szpital4.bytom.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-01

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Na stronie zamieszczone są poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać,
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji nastąpi do końca 2024 roku,
 • Nie wszystkie fotografie posiadają opisy,
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
 • Cześć dokumentów umieszczona w postaci skanów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Wersja mobilna- działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

 
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Działu Marketingu i Pozyskiwania Funduszy, mailowo: marketing@szpital4.bytom.pl lub telefonicznie – 32 396 4579 / 32 396 4576

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
 • obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania:

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Adres: Al. Legionów 10, 41-902 Bytom
E-mail: szpital@szpital4.bytom.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10 , 41-902 Bytom

 1. Wejście do zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu znajduje się od strony Al. Legionów 10 oraz od strony Pl. Rodła.
 2. Dostęp do Izby Przyjęć możliwy jest z poziomu parkingu przez drzwi uchylne – kontakt z obsługą poprzez zamontowany domofon. Wejście do pozostałych oddziałów możliwe jest poprzez boczne wejście do budynku ,,B” część wysoka - wyposażone w platformę podjazdową umożliwiającą wjechanie wózkiem inwalidzkim lub wejściem głównym (Aleja Legionów), w którym istnieją bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w postaci krawężników i nierównościami w powierzchni chodnika.
 3. Poprzez system korytarzy znajdujących się na poziomie piwnic możliwa jest komunikacja z wszystkimi budynkami Szpitala.
 4. Wszystkie oddziały szpitalne wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dźwigi szpitalne posiadają klawisze z systemem oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących.
 6. Przed szpitalem od al. Legionów i od Placu Rodła są wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 7. Szpital nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 8. Na terenie szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego/przewodnika w uprząż z oznakowaniem „pies asystujący” / „pies przewodnik”, oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies również musi mieć założony kaganiec. Osoba z niepełnosprawnością jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.
 10. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w szpitalu przy pomocy asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w szpitalu. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Dostępność komunikacyjna

W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Należy powiadomić placówkę na 3 dni przed planowanym przybyciem do szpitala. Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: szpital@szpital4.bytom.pl podając swoje dane kontakowe.

 

Aplikacje mobilne
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu nie prowadzi aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe
Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom