https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Centralna Sterylizacja - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Centralna Sterylizacja

Kierownik Centralnej Sterylizacji: Joanna Gubała

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu została uruchomiona już w momencie powstania szpitala. W roku 1994 zakład zmodernizowano i przeniesiono do nowego obiektu. Centralna Sterylizatornia świadczy kompleksowe usługi z zakresu dezynfekcji wstępnej, dezynfekcji właściwej, sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej – plazmowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r ( Dz. U. Z dnia 24 listopada 2006). Sterylizatornia sukcesywnie dostosowuje się do wymagań stawianym zakładom opieki zdrowotnej.

W 2008 roku Sterylizatornia została wyposażona w nowy sprzęt:

  • sterylizator parowy 6-cio jednostkowy,
  • myjnię ultradźwiękową oraz myjnię -dezynfektor, spełniające wszystkie aktualne przepisy i unijne standardy.

Pełna dokumentacja procesów od dezynfekcji po sterylizację na każdym etapie wykonywanych czynności, daje gwarancję ich skuteczności, a co za tym idzie pełne bezpieczeństwo dla pacjentów. Ponadto wprowadzony system kontenerowego transportu skażonego materiału, pozwala na kompleksową kontrolę nad procesem dekontaminacji całego sprzętu, poddawanego sterylizacji w naszym szpitalu. Podział Sterylizatorni na 3 strefy: brudną, czystą i materiału wysterylizowanego, zapewnia właściwy kierunek obiegu sprzętu, nie powodując krzyżowania się dróg.

Personel Centralnej Sterylizatorni świadczy usługi całodobowo, w sposób fachowy i profesjonalny. Osoby te posiadają uprawnienia eksploatacyjne pozwalające na pracę z urządzeniami wysokociśnieniowymi, wszelkie certyfikaty pozwalające na pracę w poszczególnych strefach i szkolenia z zakresu dezynfekcji i sterylizacji. Sterylizację w naszym Szpitalu przeprowadza się dwoma metodami. Zgodnie z zasadą „wszystko co tylko się da” sterylizuje się w parze wodnej, natomiast sprzęt nieodporny na wilgoć i wysoką temperaturę sterylizuje się w plazmie. To nowatorska metoda sterylizacji niskotemperaturowej, w której plazma gazu tworzona jest z nadtlenku wodoru. Produktem ubocznym tej metody sterylizacji są przyjazne dla środowiska tlen i woda, usuwane poprzez wietrzenie.

Materiał dostarczany jest do sterylizacji poprzez kontakt telefoniczny na nr 32 396 4781 do sanitariuszy ekipy transportowej, zatrudnionych w Centralnej Sterylizatorni.

Centralna Sterylizacja świadczy swoje usługi również dla podmiotów zewnętrznych.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom