https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Bank Krwi - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Bank Krwi

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem krwi: Anna Śnieżek

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej ze Szpitalnym Bankiem Krwi została wydzielona ze struktur Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Wykonuje badania całodobowo. Do zadań jednostki należy zabezpieczenie oddziałów szpitala w składniki krwi wraz z obowiązującymi badaniami przedtransfuzyjnymi.

Pracownia Immunologii Tansfuzjologicznej wykonuje następujące badania:

 • badanie grup krwi AB0 i antygenu D z układu Rh,
 • przeglądowe badanie w kierunku obecności alloprzeciwciał odpornościowych,
 • próba zgodności serologicznej.

Do zadań Banku Krwi należy:

 • współpraca z oddziałami szpitala w dziedzinie gospodarki krwią w ramach powołanego szpitalnego komitetu transfuzyjnego
  opracowywanie wskazań do leczenia składnikami krwi,
 • zamawianie składników krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
 • organizacja transportu sanitarnego składników krwi, próbek krwi do badań konsultacyjnych wykonywanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych,
 • konsultacja powikłań poprzetoczeniowych i problemów transfuzjologicznych,
 • współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w dziedzinie bezpieczeństwa krwi.

Pracownia posiada nowoczesny sprzęt:

 • urządzenie do rozmrażania osocza SAHARA,
 • lodówki do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych,
 • zamrażarkę do przechowywania zamrożonych składników krwi,
 • wirówkoczytnik Saxo,
 • cieplarkę,
 • wirówkę,
   

W pracowni wdrożono zasady zapewnienia jakości wprowadzając metodę półautomatyczną z zastosowaniem mikrokaset żelowych, która gwarantuje rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań. Pracownicy regularnie biorą udział w kursach doskonalących z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz pracy w banku krwi.

 

 

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom