https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Apteka Szpitalna - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Apteka Szpitalna

Kierownik Apteki: mgr farm. Iwona Jędrusiak

Do głównych zadań Apteki Szpitalnej należy:

  • Organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz ścisła współpraca z Działem Zamówień Publicznych,
  • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • Sporządzanie leków recepturowych, w tym jałowych,
  • Sporządzanie leków aptecznych,
  • Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
  • Udział w racjonalizacji farmakoterapii / współtworzenie receptariusza szpitalnego i receptariusza antybiotykowego - ewidencja wniosków na antybiotyki III rzutu/,
  • Współpraca z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych - dobór właściwych środków dezynfekcyjnych. Zgłaszanie incydentów medycznych związanych z używaniem wyrobów medycznych,
  • Ustalanie procedur związanych z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi na terenie szpitala,
  • Ewidencja leków pochodzących z darów oraz próbek do badań klinicznych,
  • Udział w badaniach klinicznych na terenie szpitala.

W przeszłości na terenie apteki istniała Pracownia Koncentratów do Dializ. W latach 1989-1998 na bazie apteki została utworzona Wytwórnia Płynów Infuzyjnych, która zaopatrywała oddziały szpitalne w podstawowe płyny infuzyjne.
Względy ekonomiczne i przemiany na rynku farmaceutycznym zdecydowały o zaprzestaniu tego rodzaju działalności.

W ramach apteki szpitalnej funkcjonuje pracownia przygotowania leków cytostatycznych dla pacjentów onkologicznych.
 

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom