Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Izba Przyjęć nie przyjmuje pacjentów (31.03.2020) PDF Drukuj Email

Wstrzymane przyjęcia pacjentów do Izby Przyjęć – taką decyzję podjął dyrektor WSS nr 4 w Bytomiu Jerzy Pieniążek. Decyzja została podjęta na polecenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu w porozumieniu z dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Poinformowano o niej również Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Oznacza to, że do szpitala nie są przyjmowani żadni nowi pacjenci, nawet ci przywiezieni przez pogotowie ratunkowe.

 

Takie działanie to konieczność – mówi Jerzy Pieniążek. Po tym, jak potwierdzona została obecność COVID 19 u trzech pacjentów oddziału ortopedii i pulmunologii, na pracowników i pacjentów tych oddziałów nałożono kwarantannę administracyjną, pobrano również wymazy od osób, które miały kontakt z pacjentami zarażonymi. Wyniki testów potwierdziły obecność koronawirusa u kolejnych pacjentów i personelu.

 

W poniedziałek, 30 marca, kwarantanną administracyjną objęto Oddział Kardiologii. Koronawirusa potwierdzono tam u 2 pacjentów, 2 lekarzy i 2 pielęgniarki. We wtorek, 30 marca, sanepid potwierdził pozytywny wynik u 5 pacjentów Oddziału Ortopedii.

 

Pacjenci z koronawirusem natychmiast zostają przewiezieni do szpitali dedykowanych – mówi Jerzy Pieniążek. Zarażony personel czuje się dobrze i przebywa w domu. Z kolei u jednej z pielęgniarek Oddziału Ortopedii, u której wystąpiła gorączka, natychmiast, na podstawie objawów klinicznych, pobrano posiew i – nie czekając na wynik – skierowano do szpitala zakaźnego.

 

Od momentu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, w szpitalu działa sztab kryzysowy, który, w porozumieniu z sanepidem, monitoruje sytuację na bieżąco. Choć sytuacja jest dynamiczna, na chwilę obecną nie ma konieczności zamykania szpitala i ewakuacji pozostałych pacjentów – mówi dr Jerzy Pieniążek. Leczenie na innych oddziałach odbywa się bez zmian. Opiekujemy się pacjentami, którzy w ciągu ostatnich kilku dni trafili do nas w stanie zagrożenia życia i wymagali bezwzględnego leczenia, najczęściej operacyjnego.

 

W szpitalu pobierane są wymazy od pozostałych osób, które mogły mieć kontakt z osobami zarażonymi. Odbywa się to zgodnie z wytycznymi sanepidu i w ścisłym reżimie proceduralnym.