Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


20 lat Pracowni Hemodynamiki Serca PDF Drukuj Email

30 tysięcy koronarografii, kilkanaście tysięcy koronaroplastyk, tysiące wyleczonych pacjentów po zawałach serca - Pracownia Hemodynamiki Serca WSS nr 4 w Bytomiu ma już 20 lat. Na jubileusz przyjedzie wielu wybitnych śląskich kardiologów.

 

Zaproszeni zostali m.in.: dr hab. med. Marek Gierlotka, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii; prof.dr hab.n.med. Marek Deja, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego; prof. Andrzej Ochała, Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej Górnośląskiego Centrum Medycznego. Do Bytomia przyjedzie też prof. Adam Witkowski, członek Zarządu EAPCI Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przeprowadzi dwa zabiegi wszczepienia nowego stentu wieńcowego o zmiennej średnicy (takie stenty były do tej pory wszczepiane w zaledwie kilku klinikach kardiologicznych w Polsce).

Obchody 20-lecia Pracowni Hemodynamiki odbędą się 27 września w WSS nr 4