Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Statuetka Magellana i Deloitte’a dla naszego szpitala PDF Drukuj Email

Statuetkę za trzecie miejsce w „Rankingu Szpitali Publicznych 2016” odebrali: dr Jerzy Pieniążek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i Małgorzata Smoleń, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. W rankingu przygotowanym przez firmy: Magellan, Deloitte i „Dziennik Gazetę Prawną” oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem.

Jednostki podzielono na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. Bytomski szpital oceniono w kategorii szpitali z kontraktem powyżej 70 mln zł. Otrzymał 56 punktów na 60 możliwych.

Szpitale dziś mierzą się z wieloma problemami, jednakże wielokrotnie daje się zauważyć, że wysoki standard zarządzania pozwala odnieść sukces ekonomiczny, nawet przy niesprzyjających warunkach – przyznała Anna Święcicka reprezentująca firmę Magellan. Sprawnemu menedżerowi towarzyszy rozwój i zmotywowany zespół. Działanie zespołowe przekłada się na wiele obszarów jednocześnie, w tym również na wytworzenie wielu dobrych praktyk, ciekawych, odważnych i innowacyjnych pomysłów, z których później mogą korzystać kolejni.

Przypomnijmy, program naprawczy, jaki dwa lata temu wprowadzono w WSS nr 4 w Bytomiu, przyniósł pierwsze efekty. Po roku od jego stosowania zanotowano stratę ok. 500 tys. zł, (dla porównania – na przełomie lat 2009 i 2010 strata wynosiła prawie 20 milionów zł). Po dwóch latach od wprowadzenia programu naprawczego (dane za rok 2015) – szpital mógł się wykazać pierwszym po 15 latach dodatnim wynikiem finansowym – ok. 50 tys. zł.

Wysiłki całego zespołu zostają doceniane na zewnątrz. Oprócz statuetki za zajęcie trzeciego miejsca w Rankingu Finansowym Szpitali, kilka dni temu (16 kwietnia) dyrektor Jerzy Pieniążek został przez prezydenta Bytomia wyróżniony tytułem Menedżera Roku 2015.