Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Pracowity 2015 rok naszych neurochirurgów PDF Drukuj Email

Publikacja prac w renomowanych wydawnictwach naukowych, udział w krajowych i zagranicznych zjazdach – neurochirurdzy Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii podsumowali miniony rok i zaliczają go do bardzo pracowitych. Nasza naukowa aktywność dostrzegana i doceniana jest nie tylko w kraju, ale i zagranicą, o czym świadczą wyróżnienia i nagrody przyznane przez władze państwowe, a także naukowe i gospodarcze organizacje – mówi Jerzy Pieniążek, ordynator oddziału, a zarazem dyrektor WSS nr 4.

 

Wystąpienia zjazdowe

1. Jedrzejek A., Dobkiewicz A., Chrobak W., Jacek Trompeta: 2 Years of Participation in SpineTango registry. Comparative assessment of results of surgical treatment of spinal disorders in 2013 and 2014”. 17th Dubai Spine Conference. (Dubai 10-14.04.2015).

2. Jędrzejek A.,Baran B., Ciupik L.F., Dobkiewicz A., Pieniążek J., Trompeta J.: New IDRF method using dual/bipartite interbody repositional cage in treatment of degenerative spondylolisthesis – technique and results.” 17th Dubai Spine Conference. (Dubai 10-14.04.2015).

3. Chrobak W., Stanuszek A., Trompeta J.: Guzy przerzutowe kanału kręgowego. Połączony Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie. (23-24.09. 2015, Lublin).

4. Trompeta J., Larysz D.: Wpływ parametrów morfometrycznych kompleksu tętnicy łączącej przedniej na wynik leczenia endowaskularnego chorych po krwawieniu podpajęczynówkowym. Połączony Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie. (23-24.09. 2015, Lublin).

5. Stanuszek A., Chrobak W.: Tętniak tętnicy korzeniowej imitujący nowotwór kanału kręgowego. Połączony Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie. (23-24.09. 2015, Lublin)

6. Ciupik L., Kierzkowska A., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Cęcek J.: Przewagi i ograniczenia w zastosowaniach Ti6A14V na implanty kręgosłupowe. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Tytan i jego stopy 2015”. (14.10. 2015, Częstochowa).

 

Publikacje:

7. Ciupik L., Kierzkowska A. Cęcek J., Pieniążek J., Sterna J.: The use of incremental technology to produce 3D-Truss Ti6AI4V implants which improves the spinal treatment effectiveness. Key Engineering Materials, Vol.687,pp 179-184.2016. (Szwajcaria). (Praca była przygotowana w 2015roku).

 

Nagrody:

8. Renoma Roku – nagroda dla zespołu dr Lechosława Ciupika z firmy LfC i Oddziału Neurochirurgii dr Jerzego Pieniążka, za system kręgosłupowy DERO. Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak wybrała wynalazcę roku 2014 spośród 101 kandydatów. Prestiżową statuetkę Renoma Roku2014 wręczył na gali w Warszawie, wicepremier Janusz Piechociński. (luty).

9. Złota Rączka dla dr Jerzego Pieniążka przyznana przez Zarząd Rzemiosła Polskiego za konstrukcje implantów kręgosłupowych. (marzec)

10. „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” - Złota Odznaka Honorowa za osiągnięcia naukowo–badawcze w nowoczesnej implantologii kręgosłupa (nowatorstwo i innowacyjność zostały zastrzeżone licznymi patentami w Europie i Stanach Zjednoczonych). Wyróżnienie to Sejmik Województwa Śląskiego przyznał dr Jerzemu Pieniążkowi wraz z zespołem neurochirurgów. (marzec)

 

Rejestracje

11. Rejestracja w międzynarodowej bazie danych dotycząca leczenia kręgosłupa, „Spine Tango” (trzeci ośrodek w Polsce i 52. na świecie).

12. Rejestracja w dalszych sześciu państwach w tym w Rosji, patentu stabilizatora kręgosłupa „SLIDER” opatentowanego wcześniej w USA.