Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna Drukuj Email

Kierownik: dr n. med. Marcin Nolewajka

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Ilona Rogańska


HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

Poniedziałek: 700 - 1400
Wtorek: 700 - 1400
Środa: 700 - 1800
Czwartek: 700 - 1400
Piątek: 700 - 1255

W piątki Poradnia Dermatologiczna jest nieczynna.

 

PUNKT POBRAŃ JEST CZYNNY od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach 7:30 - 9:00

 

 

GODZINY REJESTRACJI DO PORADNI SPECJALITYCZNYCH

 

Poniedziałek: 715 - 1200
Wtorek: 715 - 1200
Środa: 715 - 1600
Czwartek: 715 - 1200
Piątek: 715 - 1130

  

HARMONOGRAM PRACY PORADNI ONKOLOGICZNEJ

 

Poniedziałek: 700 - 1435
Wtorek: 730 - 1435
Środa: 800 - 1800
Czwartek: 800 - 1440
Piątek: 800 - 1435

 

GODZINY REJESTRACJI DO PORADNI ONKOLOGICZNEJ

 

Poniedziałek: 715 - 1200
Wtorek: 745 - 1200
Środa: 815 - 1200
Czwartek: 815 - 1200
Piątek: 815 - 1200

 

UWAGA:

1. Podczas pierwszej rejestracji wymagane jest dostarczenie:

a) aktualnego skierowania

b) Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

2. Po wyjściu od lekarza pacjent zobowiązany jest zapisać się na termin następnej wizyty w rejestracji - o ile wizyta została wyznaczona przez lekarza.

 


Podstawowa działalności: udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach:

 • neurochirurgicznej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • dermatologicznej,
 • kardiologicznej,
 • urologicznej,
 • laryngologicznej,
 • okulistycznej,
 • chorób naczyń,
 • onkologicznej,
 • chirurgicznej,
 • neurologicznej,
 • nefrologicznej,
 • gastrologicznej,
 • zdrowia psychicznego,

 

Ponadto:

pełna diagnostyka; kontynuacja leczenia szpitalnego; zabiegi w gabinetach zabiegowych, szczepienia ochronne; badania spirometryczne, EKG oraz badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.
Liczba co roku przyjmowanych pacjentów: ok. 86 500 osób

Oferuje usługi komercyjne, m. in. dla pacjentów bez skierowania lub nieubezpieczonych

-konsultacje i porady specjalistyczne

-badania diagnostyczne
-badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy