Oddziały
Konkurs ofert PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE NEUROFIZJOLOGICZNEGO MONITORINGU ŚRÓDOPERACYJNEGO DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU TM/ŚZ/3/2021.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ PRÓBEK WODY DO DIALIZ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU TM/ŚZ/2/2021.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI DERMATOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH W ODDZIALE KARDIOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH W ZAKRESIE IZBY PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.

 


 OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA OBUWIA OCHRONNO-MEDYCZNEGO DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU


 OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI HEMATOLOGICZNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU EM/ŚZ/1/2021.


 OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


 OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE KARDIOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE NEUROCHIRURGII I NEUROTRAUMATOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI SERCA ODDZIAŁU KARDIOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE KARDIOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU KARDIOLOGII Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT A UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE EEG W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT A UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

- KARDIOLOGII

-REHABILITACJI MEDYCZNEJ

W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIAŁACH:

- NEFROLOGII

- ONKOLOGII KLINICZNEJ

        W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (TJ.DZ.U.2021.711) OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU KARDIOLOGII Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE URAZOWO-ORTOPEDYCZNYM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PILNYCH BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH MATERIAŁU POBIERANEGO Z OSKRZELI I WĘZŁÓW CHŁONNYCH METODĄ EBUS-TBNA DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/6/2021.


OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIAŁACH PRZYSZPITALNYCH I IZBIE PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU,  ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ WOJEWÓDZIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU,   ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH, W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W BANKU KRWI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU,   ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNIACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU,   ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE  

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4 W BYTOMIU,   ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 25 000 000,00 ZŁ


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII REALIZOWANEJ W WARUNKACH ODDZIAŁU STACJONARNEGO DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/5/2021.


OGŁOSZENIE

 Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza wynik postępowania konkursowego na świadczenia udzielane przez lekarzy w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, które było ogłoszone w dniu 28.05.2021 


 

OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA
DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNIACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE  

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA
DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 4
W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.


OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ PIELĘGNIARKI I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU, ALEJA LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM.

  


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DNIA 28.05.2021R.


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DNIA 21.05.2021R.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ALLOGENICZNYCH I AUTOLOGICZNYCH PRZESZCZEPÓW BIOSTATYCZNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/4/2021.


OGŁOSZENIE

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA  DOSTAWĘ SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET Z KODAMI PASKOWYMI

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
 4. Projekt umowy
 5. Odpowiedzi na pytania
 6. Przesunięcie terminu składania ofert
 7. Protokół z otwarcia ofert
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA  DOSTAWĘ SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET Z KODAMI PASKOWYMI

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
 4. Projekt umowy
 5. Odpowiedzi na pytania
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA  DOSTAWĘ KOMPLETNYCH ZESTAWÓW TESTOWYCH KASETKOWYCH NA OBECNOŚĆ ANTYGENU SARS-Co V-2.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
 4. Projekt umowy
 5. Przesunięcie terminu składania ofert
 6. Odpowiedzi na pytania
 7. Protokół z otwarcia ofert
 8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/3/2021.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - KONSULTACJI Z ZAKRESU LECZENIA PRZECIWBÓLOWEGO DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/2/2021.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Wykaz pracowników
 4. Projekt umowy na świadczenia zdrowotne
 5. Odpowiedź na zapytanie nr 1
 6. Zmieniony projekt umowy na świadczenie zdrowotne 25.01.2021
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI GENETYKI KLINICZNEJ DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/1/2021


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH PRĄTKA GRUŹLICY, BADAŃ PRĄTKA GRUŹLICY METODĄ GENETYCZNĄ PCR, BADAŃ PRĄTKA GRUŹLICY METODĄ SZYBKĄ MGIT, BADAŃ LEKOOPORNOŚCI, BADAŃ DYFUZJI PŁUC DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 46C (WYŁĄCZENIE STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH) USTAWY O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH LUDZI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM LUB ZWALCZANIEM EPIDEMII NA OBSZARZE, NA KTÓRYM OGŁOSZONO STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO LUB EPIDEMII. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA: ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW TUT. SZPITALA.


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ STACJONARNEJ DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU
NP/ŚZ/7/2020.


OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 46C (WYŁĄCZENIE STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH) USTAWY O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH LUDZI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM LUB ZWALCZANIEM EPIDEMII NA OBSZARZE, NA KTÓRYM OGŁOSZONO STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO LUB EPIDEMII. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA: ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW TUT. SZPITALA.


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NP/ŚZ/6/2020.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI LARYNGOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:

„ Świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarki na Oddziałach szpitalnych, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym (instrumentariuszki/instrumentariusze). Świadczenie usług pielęgniarskich w Poradni Żywienia Pozajelitowego. Świadczenie usług ratowniczych na Oddziałach szpitalnych”


OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg wyboru dzierżawcy na czas do lat 3 lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,60m2 zlokalizowanego w holu budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom, z przeznaczeniem na działalność handlowo - usługową.

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE NEUROFIZJOLOGICZNEGO MONITORINGU ŚRÓDOPERACYJNEGO DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg wyboru dzierżawcy na czas do lat 3 lokalu użytkowego zlokalizowanego w holu budynku głównego A2 o  powierzchni użytkowej 21,55 m2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom, z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg wyboru dzierżawcy na czas do lat 3 zespołu  pomieszczeń zlokalizowanych w zachodniej części pawilonu zachodniego, o  powierzchni użytkowej 161,77 m2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom, z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZAŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


 

 

STRONA 2